Vrtni kamini


Vrtni kamini so velikokrat postavljeni v okolici naA?e hiA?e. Vrtni kamini so idelaen naA?in, s pomoA?jo katerega lahko proskrbimo za svoje zdravje. Tako lahko naredimo premik iz notranjih prosorov v naravo, in tam pripravimo skoraj celotno kosilo. Vrtni kamini so v glavnem namenjeni peA?enju oziroma A?arjenju, nikakorAi?? pa ne izkljuA?ujejo tudi moA?nosi kuhanja. To je paA? odvisno od kamina samega. Vrni kamini so sestavljeni iz veA?ih delov in sicer so sestavni deli:

  • podnoA?je,
  • kuriA?A?e,
  • dimnik.

Kamini so torej lahko sestavljeni, lahko pa so tudi zidani. Materiali, ki se najveA?krat uprabljajo za izdelavo kamina so:

  • glina,
  • opeka,
  • kamenje,
  • ploA?evina,
  • beton.

Zunanji kamini so torej, predvsem v poletnem A?asu, zelo uporabni. Lokacijo, kjer bomo postavili zunanji kamin moramo izbrati sami, pri tem pa je potrebno upoA?tevati kar nekaj dejavnikov. Zunanji kamini morajo biti zgrajeni dovolj stran od naA?e hiA?e, prav tako tudi od sosedove. Na ta naA?in bomo prepreA?ili moA?nost poA?ara. Ob izbiri lokacije moramo upoA?tevati tudi rastline in ostale vrtne strukture, katerim bi kamin lahko A?kodoval. In A?e zadnja zahteva je, da mora biti okoli kamina dovolj prostora, kajti ljudje morajo sedeti oziroma se gibati vsaj meter stran od njega.


Vrtni kamin




Kategorije